Dědické právo a dědické řízení

Zastupujeme klienty v dědickém řízení a poskytujeme právní poradenství při sepsání závěti. Dědické právo je jednou ze specializací advokátní kanceláře.

Poskytujeme právní poradenství:

 • Sepsání závěti
 • Sepsání listiny o vydědění
 • Ustanovení správce dědictví
 • Právní pomoc při předluženém dědictví a likvidaci dědictví
 • Právní pomoc v případě vydědění potomka
 • Vypořádání společného jmění manželů v dědickém řízení
 • Odmítnutí dědictví
 • Výplata na dědický podíl
 • Zápočet na dědický podíl
 • Práva neopomenutelných dědiců
 • Dědictví ze zákona, dědění ze závěti
 • Vypořádání dědictví – dědická dohoda, potvrzení dle dědických podílů
 • Věcná břemena v dědickém řízení
 • Dodatečné projednání dědictví

Kontaktujte nás

Online právní poradna

Zde vyplňte jméno a příjmení
Zde vyplňte e-mail
Zde vyplňte telefon
Zde přidejte přílohu
Zde vyplňte dotaz
Opište kód z obrázku
Opište kód z obrázku

Právní informace

Soudní poplatky se zvýšily

Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku činí soudní poplatek za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku, s výjimkou akciové společnosti, 6 000,- Kč, soudní poplatek za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku 12 000,- Kč a soudní poplatek za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele 2 000,- Kč.

Věcná břemena

Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. Věcná břemena