Dědické právo a dědické řízení

Zastupujeme klienty v dědickém řízení a poskytujeme právní poradenství při sepsání závěti. Dědické právo je jednou ze specializací advokátní kanceláře.

Poskytujeme právní poradenství:

 • Sepsání závěti
 • Sepsání listiny o vydědění
 • Ustanovení správce dědictví
 • Právní pomoc při předluženém dědictví a likvidaci dědictví
 • Právní pomoc v případě vydědění potomka
 • Vypořádání společného jmění manželů v dědickém řízení
 • Odmítnutí dědictví
 • Výplata na dědický podíl
 • Zápočet na dědický podíl
 • Práva neopomenutelných dědiců
 • Dědictví ze zákona, dědění ze závěti
 • Vypořádání dědictví – dědická dohoda, potvrzení dle dědických podílů
 • Věcná břemena v dědickém řízení
 • Dodatečné projednání dědictví

Kontaktujte nás

Online právní poradna

Zde vyplňte jméno a příjmení
Zde vyplňte e-mail
Zde vyplňte telefon
Zde přidejte přílohu
Zde vyplňte dotaz
Opište kód z obrázku
Opište kód z obrázku

Právní informace

Soudní poplatky se zvýšily

Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku činí soudní poplatek za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku, s výjimkou akciové společnosti, 6 000,- Kč, soudní poplatek za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku 12 000,- Kč a soudní poplatek za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele 2 000,- Kč.

Vklad společníka

Vkladem společníka je souhrn peněžních prostředků (peněžitý vklad) nebo jiných penězi ocenitelných hodnot (nepeněžitý vklad), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. Nepeněžitým vkladem může být jen