Dědické právo a dědické řízení

Zastupujeme klienty v dědickém řízení a poskytujeme právní poradenství při sepsání závěti. Dědické právo je jednou ze specializací advokátní kanceláře.

Poskytujeme právní poradenství:

 • Sepsání závěti
 • Sepsání listiny o vydědění
 • Ustanovení správce dědictví
 • Právní pomoc při předluženém dědictví a likvidaci dědictví
 • Právní pomoc v případě vydědění potomka
 • Vypořádání společného jmění manželů v dědickém řízení
 • Odmítnutí dědictví
 • Výplata na dědický podíl
 • Zápočet na dědický podíl
 • Práva neopomenutelných dědiců
 • Dědictví ze zákona, dědění ze závěti
 • Vypořádání dědictví – dědická dohoda, potvrzení dle dědických podílů
 • Věcná břemena v dědickém řízení
 • Dodatečné projednání dědictví

Kontaktujte nás

Online právní poradna

Zde vyplňte jméno a příjmení
Zde vyplňte e-mail
Zde vyplňte telefon
Zde přidejte přílohu
Zde vyplňte dotaz
Opište kód z obrázku
Opište kód z obrázku

Právní informace

Soudní poplatky se zvýšily

Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku činí soudní poplatek za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku, s výjimkou akciové společnosti, 6 000,- Kč, soudní poplatek za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku 12 000,- Kč a soudní poplatek za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele 2 000,- Kč.

Exekuce

Návrh na exekuci (výkon rozhodnutí) může podat oprávněný, nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí. Exekučním titulem je vykonatelné rozhodnutí soudu, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis, vykonatelný rozhodčí nález, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon. Nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v zákoně.